[HR STRATEGY’S BOOK SHARING] Lãnh Đạo Giỏi Hỏi Câu Hỏi Hay – John C. Maxwell

[HR STRATEGY’S BOOK SHARING] Lãnh Đạo Giỏi Hỏi Câu Hỏi Hay – John C. Maxwell

*English below

? Đây là mục Chia Sẻ Sách mỗi tuần của HR Strategy với mỗi cuốn sách được tóm tắt lại những nội dung chính. 

Xin chia sẻ lại cho cộng đồng mục điểm sách từ HR Strategy. Hy vọng nó giúp ích cho công việc của anh chị em. Trong video này, HR Strategy team đã dành thời gian tổng hợp lại tất cả các câu hỏi khôn ngoan nhất mà thầy John Maxwell đã đề ra trong cuốn ‘Lãnh Đạo Giỏi Hỏi Câu Hỏi Hay’ về những bí quyết giải quyết vấn đề hằng ngày về lãnh đạo, đồng thời trao chìa khóa giúp giải phóng tiềm năng của nhà lãnh đạo và của toàn đội ngũ thông qua việc đặt ra và trả lời các câu hỏi.


HR Strategy would like to introduce our weekly Book Sharing with a book sumary shared each week.

With the hope that this Book Sharing session would help your work, HR Strategy has made a video clip sumarizing the main ideas of John C. Maxwell’s ‘Good Leaders Ask Great Questions’. We have consolidated the wisest questions that Maxwell suggested in the book of daily leadership’s problem solving, simultaneously giving the key to discover the leader and staff’s potential through answering and questioning.Let’s follow us by:

Facebook: https://www.facebook.com/Managementjob/?ref=bookmarks

Meaning Short Story: https://hrstrategy.vn/category/meaning-short-story/

Job posting by industry: https://hrstrategy.vn/2019/03/20/view-all-job-posting-in-all-industries-from-hr-strategy/

Training courses on promotion: https://hrstrategy.vn/category/promotion-for-in-house-training-course/

Please follow and like us: