Vai Trò Của HRBP – HR Business Partner

Vai Trò Của HRBP – HR Business Partner

Ngành nhân sự đã trải qua hàng thế kỷ với những vai trò/tên gọi phù hợp với từng bối cảnh cụ thể. Chức danh quản trị nhân sự ở những năm 1970-1990 nhằm đáp ứng yêu cầu tồn tại và chuyển đổi sang cung cấp dịch vụ và thuật ngữ “Strategic Human Resource Management- SHRM” là “quản lý nguồn nhân lực chiến lược” bắt đầu được sử dụng nhiều từ năm 1990 với việc sử dụng các công cụ về lập kế hoạch và xây dựng chiến lược vào  quản lý nhân sự để gắn quản lý nhân sự với việc chiến lược kinh doanh.

Tiếp đó, năm 1997, trong cuốn sách “Human Resource Champions”, Dave Ulrich tiếp tục cụ thể hóa mô hình “quản lý nguồn nhân lực chiến lược” và đưa ra khái niệm “Human Resource Business Partner – HRBP” theo nghĩa bộ phận nhân sự cần đóng vai trò là đối tác với phòng, ban khác trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh tổng thể.

HRBP (nhân sự – đối tác chiến lược kinh doanh) là nhà nhân sự có đủ kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về nhân sự đồng thời, họ phải có sự hiểu biết tốt về hoạt động kinh doanh và triển vọng của kinh doanh, hoặc cách gọi ngắn hơn là có vỏ bọc kinh doanh (Sales cover) (Dave Ulrich Human Resource Champions 1997).

Jennie Meltzer, một HRBP lâu năm ở Digital Ocean chia sẻ, “Các công ty đang chuyển từ việc xem HR như là một công cụ làm việc sang nâng giá trị HR, Những lãnh đạo cấp cao đã đang cho các đối tác HR của họ một vị trí xứng đáng. Việc kết nối những chiến lược nguồn nhân lực và các mục tiêu thương mại đã trở thành một nhiệm vụ đang tiếp diễn của các đối tác nhân lực (HRBP).”

Wilson, một chuyên viên HR đã áp dụng những chức năng của HRBP tại Amcor và Ngân hàng ANZ đề cập rằng một HRBP làm việc hiệu quả cần có 3 đặc điểm sau:

Đầu tiên, họ cần có những kiến thức và kĩ năng cơ bản của nhân sự, bao gồm lãnh đạo, phát triển, kế hoạch kế thừa, hiệu suất, thưởng, tương quan nhân sự, luật lao động, sức khỏe và an toàn môi trường lao động.

Thứ hai, họ cần người giao tiếp tốt và là người đánh giá tốt. Họ chính là giọng nói đại diện cho sếp đến nhân viên nên họ cần có khả năng truyền đạt các thông điệp đến các bên và đánh giá được rằng người khác sẽ tiếp thu thông điệp đó như thế nào. “Họ cần có khả năng giám sát cách nhân viên đón nhận thông tin từ sếp như thế nào, những vấn đề nào được quan tâm và phản hồi lại cho sếp để hoặc là biến đổi hoặc sửa đổi thông tin, hoặc làm một cái gì đó khác.”

Cuối cùng, họ cần có hiểu biết về kinh doanh hoặc có bằng cấp về kinh doanh, chẳng hạn như MBA. Wilson nói rằng việc chức năng HR được tự động cấp cho ngân sách định kì khá hiếm. Thay vào đó, các nhóm HR cần phải tranh những nguồn tài nguyên mở ra cho họ. Họ cần phải có khả năng phát triển những dự án thương mại họ dự định làm và mô phỏng lợi ích theo hướng phân tích.

Hơn nữa, họ cần hiểu về doanh nghiệp nói chung và bộ phận của họ nói riêng để làm việc hiểu quả và giúp ích cho HR.

BP – Bussiness Partner còn có nghĩa là một người HR không chỉ biết đến phòng của mình, mà sẽ đồng hành với nhân viên của các bộ phận khác nữa, như một partner của họ. Sẽ có mặt trong những cuộc họp của các team khác, sẽ đi cùng họ, làm việc cùng họ và bất cứ khi nào một nhân viên có vấn đề khó khăn gì, thì HRBP chính là đại diện, là hotline để sẵn sàng hỗ trợ người lao động nhanh nhất có thể. Thế thì HRBP chính là một bước ngoặt giúp thay đổi quan niệm rằng HR chỉ cần làm công việc admin là đủ.

Và không chỉ dừng lại ở việc cùng đồng hành, trở thành partner của người lao động, HRBP cũng là nhân tố quan trọng để giúp đưa ra những quyết định liên quan đến người lao động như: Promotion, Transfer, Rewards…. Vì sao ư? Bởi lẽ cùng đồng hành bên từng team như thế thì chính họ sẽ hiểu rõ hơn về công việc cũng như năng lực của từng người nhân viên trong team (bên cạnh Line Manager của mỗi người) và như thế thì phòng HR sẽ có được đánh giá cũng như cái nhìn chính xác hơn trong việc đưa ra những quyết định liên quan đến người lao động bên cạnh quyết đinh của các Line Manager.

Nhiệm vụ của HRBP trong vai trò chuyển hóa doanh nghiệp bao gồm 4 nhiệm vụ chính như sau:

1. Đối tác chiến lược (Strategic Partner)

•    Điều chỉnh chiến lược nhân sự đáp ứng nhu cầu thay đổi;

•    Phát triển hệ thống lãnh đạo kế thừa;

•    Nhận diện những thước đo nhân sự quan trọng;

•    Nhận diện chiến lược kinh doanh mới’

•    Nhận diện những vấn đề về con người trước khi ảnh hưởng đến doanh nghiệp;

•    Ưu tiên những nhu cầu liên quan đến nhân sự;

•    Tái cấu trúc theo các mục tiêu các chiến lược;

•    Thấu hiểu nhu cầu của nhân tài đối với doanh nghiệp.

2. Quản lý hoạt động (Operations Manager)

•    Đánh giá thái độ nhân viên;

•    Truyền đạt văn hóa tổ chức đến nhân viên;

•    Truyền đạt chính sách và quy trình đến nhân viên;

•    Đảm bảo các chương trình nhân sự phù hợp với văn hóa doanh nghiệp;

•    Giữ cho nhân viên cập nhật các sáng kiến của HR;

•    Theo dõi xu hướng hành xử của nhân viên.

3. Phản ứng khẩn cấp (Emergency Responder)

•    Chuẩn bị các tình huống khác nhau;

•    Phản ứng nhanh chóng với các khiếu nại/các câu hỏi của các cấp quản lý;

•    Đáp ứng nhu cầu của cấp quản lý và nhân viên.

4. Người hòa giải ( Employee Mediator)

•    Quản lý vấn đề cạnh tranh cá nhân trong tổ chức;

•    Giải quyết mâu thuẫn;

•    Ứng phó với những nhu cầu thay đổi của tổ chức;

•    Giải quyết những vấn đề chính trị nội bộ trong việc triển khai các kế hoạch kinh doanh.

Đến đây, chúng ta, những nhà quản trị có thể thấy các khái niệm trên đây là nền tảng của HR Business Partner trong mọi công ty. Một chuyên viên nhân sự có thể tự tin thực hiện thực hiện các nhiệm vụ dựa trên nền tảng nói trên và họ sẽ trở thành HR Business Partner đúng nghĩa cống hiến, đóng góp cho sự phát triển lâu dài và bền vững của công ty.


Nguồn: ThS QTNNL Lâm Phương Nga, “Kỷ yếu ngày nhân sự Việt Nam 2013”, TamHR’sBlog, kienthucnhansu.net, Seek Employer, POST’D

Sưu tầm, biên tập và biên dịch bởi HR Strategy’s Marketing Dept.


Let’s follow us by:

Facebook: https://www.facebook.com/Managementjob/?ref=bookmarks

Meaning Short Story: https://hrstrategy.vn/category/meaning-short-story/

Job posting by industry: https://hrstrategy.vn/2019/03/20/view-all-job-posting-in-all-industries-from-hr-strategy/

Training courses on promotion: https://hrstrategy.vn/category/promotion-for-in-house-training-course/

Please follow and like us: