CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI


Chúng tôi, cam kết tôn trọng thông tin cá nhân của Người sử dụng. Quy định bảo mật này thể hiện chính sách bảo vệ thông tin cá nhân mà Chúng tôi đang áp dụng đối với Người sử dụng của website www.hrstrategy.vn (“Website”) và các Ứng dụng di động (Mobile  App) của Chúng tôi.


PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN


– Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ Người sử dụng khi Người sử dụng điền vào biểu mẫu trên Website hay Mobile App bao gồm nhưng không giới hạn: email, số điện thoại, địa chỉ, kinh nghiệm làm việc, mức lương, bằng cấp và chứng chỉ.


– Chúng tôi thu thập các ý kiến phản hồi từ Người sử dụng.


– Chúng tôi có thể thu thập các thông tin về thiết bị của Người sử dụng như: như tên thiết bị, hệ điều hành, kích cỡ màn hình, ngôn ngữ.


MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN


Chúng tôi thu thập thông tin từ Người sử dụng để:


– Vận hành và cải thiện chất lượng dịch vụ của Chúng tôi.


– Cá nhân hóa trải nghiệm của Người sử dụng: chúng tôi phân tích và đưa ra những dự đoán về nhu cầu của Người sử dụng và phân vùng để Người sử dụng được ưu tiên tiếp cận những vùng thông tin phù hợp nhất với nhu cầu đó.


– Giới thiệu tới Người sử dụng các thông tin mà Chúng tôi cho rằng sẽ hữu ích, bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ, chương trình ưu đãi và các gợi ý về tính năng.


CHIA SẺ THÔNG TIN


Thông tin cá nhân của Người sử dụng sẽ không bị chia sẻ với các công ty hoặc tổ chức khác với bất cứ mục đích, lý do gì khi chưa được sự đồng ý của Người sử dụng. Tuy nhiên, Chúng tôi có thể cung cấp các thông tin cho cơ quan chức năng khi được yêu cầu hoặc khi thông tin đó được xác định có ảnh hưởng, tác động tiêu cực cho Chúng tôi trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật.


Khi Người sử dụng ứng tuyển một việc làm trên hệ thống, thông tin của Người sử dụng sẽ được chia sẻ với Nhà tuyển dụng của việc làm đó.


Khi Người sử dụng đặt chế độ “Sẵn sàng để có một công việc mới” trên Mobile App, Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của Người sử dụng với một số Nhà tuyển dụng mà Chúng tôi cho là phù hợp.


THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN


Mọi thông tin được Chúng tôi lưu trữ cho tới khi Người sử dụng yêu cầu xóa thông tin cá nhân của chính mình hoặc Chúng tôi cho rằng việc lưu trữ thông tin đó là không cần thiết.


THAY ĐỔI VÀ XÓA BỎ THÔNG TIN


Người sử dụng có thể thay đổi hoặc xóa một phần hay toàn bộ thông tin mà mình đã nhập tại giao diện quản lý tài khoản cá nhân. Chúng tôi có thể hỗ trợ xóa bỏ thông tin nếu Người sử dụng yêu cầu, tuy nhiên Người sử dụng cần phải chứng minh mình có quyền hợp pháp đối với các thông tin đó.


MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP


Mỗi tài khoản đều có một mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống HR Strategy Job App. Nếu tài khoản của Người sử dụng đang sử dụng mật khẩu mặc định do hệ thống tự động thiết lập, Người sử dụng nên thay đổi mật khẩu này sớm nhất có thể.


Mật khẩu của Người sử dụng luôn được mã hoá, Chúng tôi không có quyền biết mật khẩu đó. Nếu Người sử dụng quên mật khẩu, Chúng tôi có thể hỗ trợ bằng cách: khóa tài khoản hoặc gửi cho Người sử dụng mã truy cập mới tới địa chỉ email do Người sử dụng đã cung cấp.


Người sử dụng có trách nhiệm bảo quản mật khẩu của mình và không nên chia sẻ nó cho bất kỳ ai. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kì thiệt hại nào xảy ra do Người sử dụng để lộ mật khẩu cho bên thứ ba. Trong trường hợp Người sử dụng để lộ mật khẩu và dẫn đến gây thiệt hại cho Chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, Người sử dụng sẽ có trách nhiệm phối hợp với Chúng tôi và các bên liên quan để khắc phục và bồi thường thiệt hại.


BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM


Chúng tôi đều tuân thủ các yêu cầu của COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin từ bất cứ ai dưới 13 tuổi.


CHÍNH SÁCH BẢO MẬT TRỰC TUYẾN


Chính sách bảo mật trực tuyến này chỉ áp dụng cho các thông tin thu thập được thông qua trang web và ứng dụng App của Chúng tôi.


LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI


Nếu có bất kỳ câu hỏi liên quan đến chính sách bảo mật này, hoặc cần gửi phản hồi về việc sử dụng thông tin các nhân sai mục đích, bạn có thể liên hệ với Chúng tôi theo địa chỉ sau:


Công ty TNHH Chiến Lược Nhân Lực


Địa chỉ: 64 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam


Email: goodluck@hrstrategy.vn


Hotline: 09 3782 3782


Let’s follow us by:


Facebook: https://bit.ly/HRStrategyJobPosting


Meaning Short Story: https://bit.ly/WeeklyShortStory


Online Learning Community: https://bit.ly/ZaloOnlineLearningGroup2


Fanpages: https://bit.ly/FanpageCongDongHocTapOnline


Youtube: https://bit.ly/HRStrategyYoutubeChannel

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *