ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chào mừng bạn đến với HRStrategy web & HRStrategyJob App (App).  Dịch vụ Tuyển dụng của App được cung cấp bởi Công ty TNHH Chiến Lược Nhân Lực có trụ sở tại Việt Nam. Chúng tôi hoạt động theo Pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (“Pháp luật”).


Bằng việc sử dụng Hệ thống của App, bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ trên website www.hrstrategy.vn (Website) và  App, bạn đang đồng ý với các Điều khoản sử dụng dưới đây. Do đó, bạn vui lòng đọc kỹ nội dung của Điều khoản sử dụng và đảm bảo rằng bạn đồng ý với tất cả các nội dung trước khi sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào của App. Lưu ý rằng App có thể cập nhật và thay đổi các Điều khoản sử dụng mà không cần thông báo trước.


QUYỀN SỞ HỮU VÀ CHỦ SỞ HỮU


Toàn bộ dữ liệu và nội dung của Website hay Mobile App, bao gồm những không giới hạn mã nguồn, cấu trúc dữ liệu, giao diện thiết kế, thông tin Ứng viên, thông tin việc làm, các nhãn hiệu, logo, hình ảnh đều là Tài sản của Chúng tôi, các đơn vị liên kết của Chúng tôi và/ hoặc khách hàng của Chúng tôi (“Chủ sở hữu”). Mọi hành vi được liệt kê sau đây, nếu như chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Chúng tôi, đều được coi là hành vi xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp của Chủ sở hữu: hành vi truy cập trái phép vào hệ thống; hành vi sao chép trái phép Tài sản; hành vi can thiệp, chỉnh sửa Tài sản vì bất kì mục đích nào; hành vi khai thác Tài sản vì mục đích thương mại.


Chúng tôi có quyền áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm phạm Quyền sở hữu thực hiện bởi bất kì cá nhân, tổ chức nào mà không cần báo trước. Trong trường hợp hành vi xâm phạm gây ra tổn thất về tài sản, dù là tài sản hữu hình hay vô hình, Chúng tôi bảo lưu quyền khởi kiện và yêu cầu các cá nhân, tổ chức đã thực hiện hành vi vi phạm bồi thường theo quy định của Pháp luật.

.


QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG


Khi sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi, bạn phải cam kết rằng mình có đủ năng lực hành vi và không phải là đối tượng bị hạn chế nhận các dịch vụ theo Pháp luật để xác lập một hợp đồng có tính ràng buộc này.


Bạn có quyền lựa chọn sử dụng các dịch vụ mà Chúng tôi cung cấp cho Người sử dụng, chẳng hạn như khởi tạo tài khoản, tạo hồ sơ thông tin, tìm kiếm việc làm, nộp đơn ứng tuyển, mua các dịch vụ trả phí, sử dụng các tiện ích trên Website và Mobile App…


Bạn có quyền tiếp cận các thông tin mà Chúng tôi niêm yết, tuy nhiên cần lưu ý rằng việc khai thác, lưu trữ và chia sẻ các thông tin này phải tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều khoản sử dụng và qui định về bảo mật


Khi đưa bất kỳ thông tin nào lên hệ thống App, Web bạn đang đồng ý rằng các thông tin đó không ở trạng thái cần bảo mật. Các thông tin này có thể được bên thứ Ba tiếp cận, sao chép, lưu trữ lại.


Bạn chịu trách nhiệm về tính xác thực và tính hợp pháp đối với toàn bộ thông tin do bạn đăng tải lên hệ thống Web www.hrstrategy.vn & HRStrategyJobs App. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải biết trước các nội dung bạn đăng tải đã được xác thực hay chưa. Do đó, trong trường hợp được Chúng tôi yêu cầu giải trình khi có nghi ngờ, bạn có nghĩa vụ chứng minh các thông tin bạn đăng tải là phù hợp và chính xác.

  • Gửi thư, email, thực hiện các cuộc gọi, hoặc gửi các bản fax không cần thiết nhằm khuyến khích và/hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ tới người dùng khác trên hệ thống App
  • Sao chép và lưu trữ số lượng lớn thông tin người dùng vì mục đích không công khai;
  • Thực hiện bất cứ những hành động nào áp đặt một lượng lớn không hợp lý hay không cân xứng trên hệ thống App
  • Nếu bạn được cấp quyền truy cập hay mật khẩu truy cập vào các vùng giới hạn của hệ thống App, việc chia sẻ quyền hay mật khẩu này cho bất kì người nào khác sẽ bị hạn chế;


QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI


Website và Mobile App được Chúng tôi xây dựng và quản lý nhằm mục đích tạo một Nền tảng (platform) để giúp ứng viên có nhu cầu tìm việc ứng tuyển trực tiếp vào vị trí tuyển dụng hoặc gởi trực tiếp hồ sơ trên Web & App, hệ thống CRM HR Strategy sẽ biết bạn đang tìm việc & tìm đơn vị kết nối công việc với khách hàng của HR Strategy. Nền tảng của Chúng tôi cho phép ứng viên tạo hồ sơ tìm việc, xem danh sách công việc, nộp đơn ứng tuyển, lưu việc yêu thích, nhận phản hồi tin nhắn của nhà các tư vấn tuyển dụng của Công ty HR Strategy, nhận thông báo việc làm…

Chúng tôi là nơi vị kết nối nhu cầu ứng viên & nhà tuyển dụng, bạn phải có chịu trách nhiệm cùng chúng tôi tìm hiểu rõ về môi trường văn hóa, tính chất công việc, thời gian & phúc lợi, định hướng công việc …  trước khi bạn chấp nhận nhận việc tại công ty khách hàng của HR Strategy nhé. 


Chính sách bảo mật


Chào mừng bạn đến với Website www.hrstrategy.vn & HRStrategyJob App (App).  Dịch vụ Tuyển dụng của App được cung cấp bởi Cộng ty TNHH Chiến Lược Nhân Lực có trụ sở tại Việt Nam. Chúng tôi hoạt động theo Pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (“Pháp luật”).


Bằng việc sử dụng Hệ thống của App, bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ trên website www.hrstrategy.vn (Website) và Mobile App, bạn đang đồng ý với các Điều khoản sử dụng dưới đây. Do đó, bạn vui lòng đọc kỹ nội dung của Điều khoản sử dụng và đảm bảo rằng bạn đồng ý với tất cả các nội dung trước khi sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào của App. Lưu ý rằng App có thể cập nhật và thay đổi các Điều khoản Quy định bảo mật mà không cần thông báo trước.
Let’s follow us by:


Facebook: https://bit.ly/HRStrategyJobPosting


Meaning Short Story: https://bit.ly/WeeklyShortStory


Online Learning Community: https://bit.ly/ZaloOnlineLearningGroup2


Fanpages: https://bit.ly/FanpageCongDongHocTapOnline


Youtube: https://bit.ly/HRStrategyYoutubeChannel

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *