Real/Easte/Property

Permanent Deputy General Director

Director Top Job

HR Strategy's Client

Thân gửi các ứng viên,

Khách hàng của HR Strategy là công ty hoạt động trong lĩnh vực Bất Động Sản. Hiện nay đang cần tuyển dụng ứng viên cho vị trí Permanent Deputy General Director (Phó Tổng Giám Đốc Vận Hành)

 • Nơi làm việc: TP.HCM
  Báo cáo:  Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.
  Thời gian làm việc: thứ 2 –thứ ½ Thứ 7
  Quản lý các phòng ban: Khối Văn phòng, Khối Nhân sự, Khối Hành chính, Khối IT, Khối ISO, Khối Cung ứng, Khối Vận Hành

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1.     Nhiệm vụ

 • Điều hành toàn bộ hoạt động của các Khối Văn phòng, Khối Nhân sự, Khối Hành chính, Khối IT, Khối ISO, Khối Cung ứng, Khối Vận Hành theo sự phân công của Tổng Giám đốc.
 • Tham mưu và trực tiếp tổ chức xây dựng các quy chế, quy định, cơ chế chính sách quản trị nội bộ của công ty và các đơn vị thành viên thuộc phạm vi lĩnh vực phụ trách phân công; tham mưu bổ nhiệm, miễn nhiệm, thuyên chuyển, phân công cán bộ, thiết lập cơ cấu tổ chức của Công ty.
 • Hoạch định nguồn nhân lực, nghiên cứu, đề xuất các chiến lược phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược phát triển chung của Công ty
 • Tổ chức triển khai áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
 • Phối hợp với các phòng chuyên môn và các chuyên viên liên quan đôn đốc các đơn vị chủ trì soạn thảo các báo cáo, đề án được phân công phụ trách, đảm bảo chất lượng, kịp thời theo chương trình công tác của công ty; thẩm tra các đề xuất trước khi trình ban điều hành; theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện kết luận và kết luận tại các buổi làm việc khác của ban điều hành được phân công theo dõi.
 • Xây dựng quy trình quy chế vận hành; tổ chức và giám sát hoạt động khối hành chính quản trị.
 • Kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác kiểm soát dự án.
 • Truyền đạt chủ trương, chính sách, xây dựng văn hoá doanh nghiệp, tạo động lực làm việc và thiết lập sự gắn kết giữa các phòng ban trong Công ty.
 •  Tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc, các khiếu nại, đơn thư tố cáo và xử lý mâu thuẫn nội bộ giữa các phòng ban trong Công ty hoặc các cá nhân/tổ chức bên ngoài có liên quan đến lĩnh vực nhân sự.
 • Tổ chức thực hiện lưu trữ tất cả hồ sơ, hợp đồng, tài liệu liên quan,… theo quy định của Công ty.
 • Phối hợp xây dựng chương trình công tác (tháng, quý, năm) của công ty về các lĩnh vực được phân công; theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện chương trình, kế hoạch công tác.
 • Thực hiện đầy đủ báo cáo định kỳ và đột xuất (nếu có) khi HĐQT và TGĐ yêu cầ

2. Trách nhiệm

 • Đảm bảo hiệu quả của các giải pháp và nội dung tham mưu phù hợp với chiến lược của Công ty.
 • Đảm bảo các chính sách nhân sự, hành chính được xây dựng phù hợp qui định của cơ quan Nhà nước và mục tiêu kinh doanh của Công ty.
 • Đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của việc xây dựng cơ cấu tổ chức của phòng ban, kiểm soát các quá trình nội bộ, kiểm soát hoạt động dự án và công tác an ninh trật tự của Công ty.
 • Chịu trách nhiệm về tuân thủ qui định pháp luật và phù hợp với bối cảnh của Công ty.

3.     Quyền hạn

 • Thực hiện các quyền hạn liên quan theo các văn bản, nội qui, quy định đã được ban hành trong Công ty.
 • Ký duyệt các khoản chi, tài liệu hồ sơ, văn bản trong phạm vi được ủy quyền.
 • Được quyền bố trí, điều động, phân công nhiệm vụ, hướng dẫn công việc, đánh giá thành tích làm việc cho CBNV trong phạm vi quản lý.
 • Đề xuất tuyển dụng nhân sự, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm/bãi nhiệm nhân sự toàn Công ty (trừ các cấp thuộc HĐQT quản lý).

4.     Trách nhiệm

4.1.    Nội bộ

 • Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.
 • Phòng Nhân sự, Phòng Hành chính, Phòng IT, Phòng Kiểm soát dự án, Phòng ISO, Phòng Cung ứng và các phòng ban Công ty.

4.2.    Bên ngoài

 • Cơ quan Nhà nước, các sở ban ngành, chính quyền địa phương liên quan đến công tác quản lý lao động, an ninh trật tự, PCCC.
 • Các tổ chức đào tạo, các dịch vụ môi giới tuyển dụng, các hiệp hội.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp đại học chính quy ngành quản trị kinh doanh, luật hoặc các ngành có liên quan.
 • Trên 10 năm kinh nghiệm ở vị trí điều hành quản lý.
 • Nắm vững các nguyên tắc về tổ chức bộ máy và quản lý nhân sự.
 • Có khả năng xây dựng hệ thống quản trị nhân sự chuyên nghiệp (KPI, năng lực, văn hoá doanh nghiệp, quản trị lương bổng phúc lợi).
 • Hiểu biết tổng quan Bộ Luật lao động, Luật thuế TNCN, Luật BHYT, BHXH.
 • Hiểu biết về pháp luật liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản.
 • Có kiến thức chuyên sâu về quản trị hành chính, quản lý nhân sự.
 • Có kiến thức về tâm lý học và hành vi con người.
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt, đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành.
 • Sử dụng thành thạo phần mềm MS Office.
 • Kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tổ chức công việc tốt.
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng.
 • Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn.
 • Ưu tiên người đã được đào tạo các lớp quản lý doanh nghiệp: CEO, Quản trị nhân sự, quản trị tài chính,…

PHÚC LỢI

 • Lương: $4000-$5000, tùy theo năng lực của ứng viên.
 • Thưởng hàng năm, BHYT, BHXH, BHTN, khám sức khỏe định kỳ.
 • Thông tin chi tiết sẽ được thảo luận trong cuộc phỏng vấn.

If it suits you & your friend in career path, please apply online your Resume (CV) to resume@hrstrategyvn.com or Call/Viber/Zalo to 0918 082 881 (Ms Sang)Skype ID: sangrom for further supports.

Thanks a lot.

Home Page 1

HR Strategy (Headhunter _ Tuyen Dung Nhan Su Cap Cao)

HR Strategy (Headhunter in Vietnam Market)