Paper/Plastic

𝐃𝐞𝐩𝐮𝐭𝐲 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫– 𝐌𝐚𝐧𝐮𝐟𝐚𝐜𝐭𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠 (𝐏𝐡𝐨́ 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐚́𝐦 đ𝐨̂́𝐜 Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐡𝐚̀𝐧𝐡)

Director

HR Strategy's client

Thân gửi các ứng viên,

Khách hàng của HR Strategy là một Công ty sản xuất  và phân phối bao bì. Hiện tại cần mời ứng viên cho vị trí: 𝐃𝐞𝐩𝐮𝐭𝐲 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫– 𝐌𝐚𝐧𝐮𝐟𝐚𝐜𝐭𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠 (𝐏𝐡𝐨́ 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐚́𝐦 đ𝐨̂́𝐜 Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐡𝐚̀𝐧𝐡).

·         𝐋𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐭𝐚̣𝐢: TP.HCM.

·         𝐁𝐚́𝐨 𝐜𝐚́𝐨: Tổng Giám đốc.

·         𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: Thứ 2 –Thứ 6.

·         𝐐𝐮𝐲 𝐦𝐨̂ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲:500-800 người.

 

𝐌𝐎̂ 𝐓𝐀̉ 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐂

·         Điều hành các hoạt động sản xuất và kinh doanh của Tổng Công ty và các Công ty thành viên để đạt được mục tiêu bao gồm:

Ø  Sản xuất sản phẩm bao bì nhựa, màng nhựa,…;

Ø  Nghiên cứu phát triển sản phẩm có tính cạnh tranh; Ứng dụng công nghệ và đầu tư máy móc thiết bị sản xuất;…;

Ø  Xây dựng cấu trúc giá, kiểm soát chi phí sản xuất đảm bảo tỷ suất lợi nhuận, sử dụng hiệu quả tài sản và nguồn vốn.

·         Căn cứ vào các nghị quyết của HĐQT, phối hợp với Tổng Giám đốc để thực hiện các công việc liên quan nhu cầu gọi vốn, chào bán cổ phần của Công ty, niêm yết Công ty trên thị trường chứng khoán, thực hiện các dự án M&A… sao cho có lợi nhất cho Công ty.

·         Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực: quy hoạch, huấn luyện – đào tạo, tuyển dụng, điều chuyển bổ nhiệm.

·         Xây dựng cấu trúc, sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ và mô tả công việc theo vị trí chức danh; Tổ chức thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực đáp ứng chiến lược của Tổng Công ty.

·         Thừa lệnh Chủ tịch, Ban Tổng Giám đốc phổ biến/ triển khai các nội dung công việc theo chủ trưởng của Chủ tịch và Ban Tổng giám đốc.

·         Chỉ đạo các Đơn vị/Công ty liên quan phối hợp triển khai thực hiện định hướng, chủ trương, quyết định, chính sách,… từ Chủ tịch và Ban Tổng Giám đốc.

·         Phối hợp với các Đơn vị/ Công ty liên quan nghiên cứu và đề xuất các giải pháp đối với các vấn đề, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch và Ban Tổng Giám đốc.

·         Báo cáo định kỳ hoặc bất thường đến Chủ tịch và Ban Tổng giám đốc tình hình kết quả hoạt động, các vấn đề phát sinh liên quan đến phạm vi công việc được phân công, phụ trách.

·         Thừa lệnh Chủ tịch triệu tập các cuộc họp giữa Chủ tịch, Ban Tổng giám đốc và Trưởng Đơn vị, các phòng ban liên quan.

 

𝐘𝐄̂𝐔 𝐂𝐀̂̀𝐔

·         Có ít nhất 𝟎𝟓 𝐧𝐚̆𝐦 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 làm việc ở các vị trí tương đương tại các Công ty sản xuất có 𝐪𝐮𝐲 𝐦𝐨̂ 𝐭𝐮̛̀ 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐬𝐮̛̣ 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐥𝐞̂𝐧.

·         𝐔̛𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 ứng viên 𝐜𝐨́ 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐨̛̉ 𝐥𝐢̃𝐧𝐡 𝐯𝐮̛̣𝐜 𝐬𝐚̉𝐧 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭; 𝐓𝐚̀𝐢 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 – 𝐌&𝐀; 𝐐𝐮𝐚̉𝐧 𝐥𝐲́ 𝐧𝐠𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠.

·         Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh, tài chính,  hoặc 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐨́ 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐬𝐚̉𝐧 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 – 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐚̀𝐧𝐡 𝐛𝐚𝐨 𝐛𝐢̀ 𝐧𝐡𝐮̛̣𝐚.

·         Ưu tiên có 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚̣𝐨 𝟒 𝐤𝐲̃ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠, đặc biệt là 𝐝𝐮 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡.

·         Có kiến thức cơ bản các quy định của Pháp luật về ngành nghề hoạt động của Tổng Công ty.

·         Có các kỹ năng về lãnh đạo, quản trị, giao tiếp, thuyết trình và xử lý tình huống nhanh chóng, hiệu quả.

·         Có kỹ năng lập, tư vấn về chiến lược & quản lý theo mục tiêu/ kế hoạch.

·         Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng (Words, Excel, Power Point) và các công cụ phân tích/ dự báo hoặc các phần mềm chuyên dụng.

·         Có khả năng tư duy hệ tống, xử lý một cách triệt để các vấn đề liên quan, nắm bắt tâm lý, phân tích và xử lý vấn đề.

·         Chủ động và chịu được áp lực công việc để hoàn thành mục tiêu;

 

𝐋𝐎̛̣𝐈 𝐈́𝐂𝐇

·         Lương: $𝟑𝟎𝟎𝟎 – $𝟒𝟓𝟎𝟎, tùy theo năng lực của ứng viên.

·         Các phúc lợi khác sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.

 

Anh Chị và người than quan tâm vui lòng liên hệ thông tin về email: 𝐬𝐚𝐧𝐠.𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧@𝐡𝐫𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐲.𝐯𝐧 or contact via Phone/Viber/Zalo Ms. Sang: 𝟎𝟗𝟏𝟖 𝟎𝟖𝟐 𝟖8𝟏 Skype ID: 𝐬𝐚𝐧𝐠𝐫𝐨𝐦.

𝐇𝐑 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐲 (Headhunter _ Tuyen Dung Nhan Su Cap Cao)

𝐇𝐑 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐲 (Headhunter in Vietnam Market).

Web: 𝐰𝐰𝐰.𝐡𝐫𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐲.𝐯𝐧 & 𝐰𝐰𝐰.𝐭𝐡𝐮𝐜𝐭𝐚𝐩𝐬𝐢𝐧𝐡𝐯𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦.𝐜𝐨𝐦

𝐰𝐰𝐰.𝐡𝐫𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐲.𝐯𝐧 (Công ty chuyên về tuyển, cho thuê nguồn lực cấp cao & cho thuê Coach, Mentor, Experience Trainer trong các lãnh vực _ Headhunter & Interim CEO Service).

·         Tìm hiểu về 𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐋𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 : https://hrstrategy.vn/2020/11/18/happy-leader-community/

·         Tìm kiếm diễn giả, giảng viên Cộng Đồng: https://bit.ly/LearningOnlineProject