Accounting/ Financial/Auditing

𝐂𝐄𝐎_𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟 𝐄𝐱𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞𝐫 – 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥

Director Top Job

HR Strategy's client

Thân gửi các ứng viên,

Khách hàng của HR Strategy là Tập Đoàn Tài Chính – Quỹ Đầu Tư. Hiện tại cần mời ứng viên cho vị trí: 𝐂𝐄𝐎_𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟 𝐄𝐱𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞𝐫 – 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥.

·         𝐋𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐭𝐚̣𝐢: TP.HCM.

·         𝐁𝐚́𝐨 𝐜𝐚́𝐨: Giám đốc.

·         𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: Thứ 2 –Thứ 6.

 

𝐌𝐎̂ 𝐓𝐀̉ 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐂

·         Phát triển và thực hiện các chiến lược cấp cao, đưa ra các quyết định lớn của công ty, quản lý các hoạt động và nguồn lực chung của công ty và đóng vai trò giao tiếp giữa ban giám đốc và các đối tác.

·         Lên kế hoạch kinh doanh và ra quyết định dựa trên các nguồn lực để phát triển và đạt được mục tiêu về lợi nhuận. Giám sát tình hình và sự phát triển của công ty bằng các phương pháp khác nhau.

·         Phân rõ vai trò và trách nhiệm các phòng ban, công ty con.

·         Thiết kế cấu trúc và quản lý phát triển doanh nghiệp.

·         Kế hoạch phát triển thị trường, xây dựng và định vị thương hiệu.

·         Xây dựng mục tiêu lợi nhuận, kế hoạch cổ tức và các gói Ngân sách.

·         Đạt KPI của HĐQT

·         Quản trị Nguồn nhân lực, và Công ty con, cấu trúc và phân cấp nhân sự.

·         Đánh giá và báo cáo.

·         Kiểm soát được tài chính doanh nghiệp và lộ trình tài chính.

·         Giai đoạn tiền IPO, IPO và niêm yết IPO.

·         Sắp xếp các cuộc họp và theo dõi tiến độ của các Phòng Ban.

·         Thực hiện và chịu trách nhiệm về các mối quan hệ bên trong (HĐQT, Ban TGĐ, Cổ đông, các trưởng đơn vị, công ty trực thuộc…) và bên ngoài (Chính quyền, đối tác, nhà cung câp, nhà phân phối, khách hàng, nhà đầu tư tiềm năng…)

 

𝐘𝐄̂𝐔 𝐂𝐀̂̀𝐔

·         Có 5 năm kinh nghiệm trong vị trí tương đương.

·         Tốt nghiệp Đại học hoặc Thạc sỹ chuyên ngành QTKD, QTDN, QT Tài Chính.

·         Anh Văn: nghe, nói, đọc, viết khá.

·         Trình độ tin học: Trình độ C.

·         Có kỹ năng làm việc theo quy trình (có sự kết hợp các bộ phận trong DN),quản lý thời gian,  giao tiếp tốt, xử lý tính huống dứt khoát, ra quyết định độc lập, tư duy, tổ chức công việc tốt.

·         Có tầm nhìn tốt, động lực cao, tự tin, minh bạch & chính trực.

·         Phong cách làm việc chuyên nghiệp, thể chất sức khỏe tốt.

·         Độ tuổi từ 35-45 tuổi.

 

𝐋𝐎̛̣𝐈 𝐈́𝐂𝐇

·         Lương: $𝟑𝟎𝟎𝟎 – $𝟓𝟎𝟎𝟎, tùy theo năng lực của ứng viên.

·         Các phúc lợi khác sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.

 

Anh Chị và người than quan tâm vui lòng liên hệ thông tin về email: 𝐬𝐚𝐧𝐠.𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧@𝐡𝐫𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐲.𝐯𝐧 or contact via Phone/Viber/Zalo Ms. Sang: 𝟎𝟗𝟏𝟖 𝟎𝟖𝟐 𝟖8𝟏 Skype ID: 𝐬𝐚𝐧𝐠𝐫𝐨𝐦.

𝐇𝐑 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐲 (Headhunter _ Tuyen Dung Nhan Su Cap Cao)

𝐇𝐑 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐲 (Headhunter in Vietnam Market).

Web: 𝐰𝐰𝐰.𝐡𝐫𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐲.𝐯𝐧 & 𝐰𝐰𝐰.𝐭𝐡𝐮𝐜𝐭𝐚𝐩𝐬𝐢𝐧𝐡𝐯𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦.𝐜𝐨𝐦

𝐰𝐰𝐰.𝐡𝐫𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐲.𝐯𝐧 (Công ty chuyên về tuyển, cho thuê nguồn lực cấp cao & cho thuê Coach, Mentor, Experience Trainer trong các lãnh vực _ Headhunter & Interim CEO Service).

·         Tìm hiểu về 𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐋𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 : https://hrstrategy.vn/2020/11/18/happy-leader-community/

·         Tìm kiếm diễn giả, giảng viên Cộng Đồng: https://bit.ly/LearningOnlineProject