Investment/Banking/Securities / IT/Network / TV/ Media/Event/Newspaper

HR Director

Director Top Job

HR Strategy's Client

Thân gửi các ứng viên,

Khách hàng của HR Strategy là tập đoàn hoạt động trong ngành công nghệ phần mền quản lý – công nghệ hiện tại. Hiện nay đang cần tuyển dụng ứng viên cho vị trí HR Director

·         Quy Mô công ty: 120 người

·         Nơi làm việc: HCM

·         Quản lý Team: HR, Admin & QA

·         Báo cáo:  Giám Đốc Điều Hành

·         Thời gian làm việc: thứ 2 –thứ 6 từ 8 giờ sáng đến 5h chiều

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1.      Quản lý bộ phận Nhân sự

–          Xem xét việc thực hiện các chương trình nhân sự của các nhân viên phòng Nhân sự.

–          Chỉ đạo hành chính nhằm thiết lập các tiêu chuẩn và thủ tục của phòng Nhân sự.

–          Đánh giá, đào tạo và định hướng cho các nhân viên phòng Nhân sự.

–          Phát triển và chỉ đạo thực hiện ngân sách nhân sự hàng năm.

1. Management of the HR dept. 

·         Overseeing the implementation of HR programs through HR staffs.

·         Monitoring administration to establish standards and procedures of HR dept.

·         Evaluating, coaching and mentoring HR staffs.

·         Developing and monitoring annual HR budget.

2.      Quản trị chiến lược & rủi ro

–          Thiết kế, hướng dẫn và quản lý các qui trình phát triển toàn công ty của Công ty.

–          Đánh giá các nhu cầu hoạt động và chiến lược của Công ty, chọn lọc mô hình dịch vụ Nhân sự hiệu quả nhất, phát triển và thực hiện các chương trình nhân sự phù hợp, cững như thực hiện các kế hoạch và các sáng kiến để đáp ứng nhu cầu của Công ty

–          Nhận biết và chỉ đạo văn hóa của Công ty để hỗ trợ đạt mục tiêu kinh doanh của Công ty và nâng cao sự hài lòng của nhân viên.

–          Đánh giá các kế hoạch và những thay đổi đối với các kế hoạch. Luôn cập nhật thông tin kịp thời đến Giám Đốc Điều Hành và Ban GĐ về các vấn đề nhân sự mà có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh doanh của công ty cũng như những vấn đề đã không được giải quyết triệt để bởi cấp quản lý tuyến dưới.

2. Strategic and risk management 

·         Designing, directing and managing a company-wide processes of Company development.

·         Assessing the strategic and operatioanl needs of Company selecting the most effective HR delivery model, developing and/or implementing appropriate people programs, plans and inventions to meet the Company’s needs.

·         Identifying and monitoring the Company culture so that it supports the attainment  of the Company’s goals and promote employee satisfaction’s.

·         Evaluating plans and changes to plans. Keeping the CEO and the executive team  informated of significant people problems that jeopardize the achivement of company  goals and those that are not being addressed adequetely at the line management level.

3.      Tuyển dụng nhân sự

–          Phát triển và đánh giá cơ cấu công ty, các qui trình và thiết kế công việc để dự báo nguồn nhân lực phù hợp với mục tiêu chiến lược của Công ty

–          Thiết lập & dẫn dắt các thủ tục cần thiết trong qui trình tuyển dụng chuẩn mực để tuyển được nhân sự tài năng.

–          Phỏng vấn cấp quản lý – và điều hành – cũng như các ứng viên từng cấp bậc ở vai trò nhà phỏng vấn chốt ứng viên.

3. Staffing and employment: 

·         Developing and evaluate company structures, procedures and job design to forecast  workforce to align the strategic goals of company.

·         Estabishing and leading the standard recruiting procedures necessary to recruit and  hire a superior workforce.

·         Interviewing management and executive  level cadidates as an interviewer for  position finalists.

4.      Huấn luyện & phát triển

–          Kiến tạo các chương trình huấn luyện nhằm đạt mục tiêu và nhu cầu phát triển của  Công ty

–          Làm việc chặt chẽ với các cấp quản lý toàn cty và hiểu rõ các nhu cầu đào tạo của họ.

–          Hỗ trợ các cấp quản lý phát triển nhân viên thông qua lộ trình phát triển sự nghiệp.

–          Thực hiện các kỹ thuật đào tạo huấn luyện đa dạng gồm học trên mạng, các khóa học chính thức, hoặc truyền đạt hướng dẫn tại chỗ.

–          Hiểu biết về ngân sách để tìm ra giải pháp nhằm thực thi đào tạo theo yêu cầu.

–          Tính được hiệu quả và đo lường được lợi ích từ các khóa huấn luyện sau khi đầu tư.

4. Learning and development

·         Creating the training programmes that are aligned with the Company objectives and development needs.

·         Working closely with line managers across the organisation and having a full understanding of their units and training requirements.

·         Helping managers develop their team members through career pathing.

·         Implementing different styles of training techiniques, including e-learning, tutorial sessions or coaching.

·         Having an awareness of the allocated budget to find solutions in order to implement the required training.

·         Calculating the effectiveness of the trainings and measuring their ROI.

5.      Đánh giá thực hiện công việc

–          Thiết kế và cập nhật hệ thống năng lực của Công ty phối hợp với các phòng ban phù hợp với định hướng chiến lược và mục tiêu của từng phòng ban.

–          Thiết kế hệ thống Quản lý thực hiện công việc của Công ty căn cứ trên thực hành dẫn dắt nhằm mục đích cung cấp hệ thống quản lý thực hiện công việc rõ ràng công bằng trên toàn công ty.

–          Phát triển và cập nhật qui trình đánh giá nhân viên hàng năm và quản lý qui trình này ở các phòng ban.

–          Đóng góp vào việc phát triển tổng hợp các mô hình năng lực trong hệ thống quản lý thực hiện công việc.

–          Hỗ trợ các cấp quản lý trong việc áp dụng hệ thống quản lý thực hiện công việc.

–          Giải quyết các vấn đề liên quan đến đánh giá nhân viên.

–          Phân tích kết quả đánh giá đối với sự đóng góp của bộ phận tuyển dụng nhân sự tài năng.

5. Performance Appraisal:

·         Designing and updating for Company competency framework in coordination with the various functions in line with strategic direction and functional objectives.

·         Designing Company Performance Management System based on leading practices with the aim to provide a fair and transparent performance management across departments.

·         Developing and upadating the annual appraisal process and managing the appraisal process across departments.

·         Contributing the development and intergration of compentency models within the Performance Management System.

·         Providing support to line managers in applying Performance Management System.

·         Resolving the problems related to appraisals.

·         Analyzing the appraisal result for talent acquisition’s input.

6.      Thưởng

–          Thiết lập cơ cấu lương thưởng và chính sách tiền lương của Công ty (gồm tiền thưởng & tăng lương) trong Công ty đảm bảo tính công bằng, sự cạnh tranh và tạo động lực trong tổ chức.

–          Chỉ đạo nghiên cứu thị trường cạnh tranh và thực hiện khảo sát lương hàng năm để tạo ra các ứng dụng về lương thưởng cũng như cấp bậc để thu hút nguồn lực và giữ chân nhân tài cấp cao.

–          Đề xuất các thay đổi về phúc lợi đặc biệt là các phúc lợi mới để đáp ứng nhu cầu của người lao động và giữ nhân tài.

–          Chỉ đạo toàn bộ các hệ thống lương để đáp ứng ngân sách Nhân sự.

6.Rewards

·         Establishing the Company wage, salary structure and pay policies (including bonuses and raises) within Company to make sure the fairness, competition and motivation within organization.

·         Leading competitive market research and doing salary survey yearly to establish pay  pratices and pay bands that help to recruit and retain superior staff.

·         Recommending changes in benefits offered, especially new benefits aimed at employee satisfaction and retention.

·         Monitoring all pay systems to meet the HR budget.

7.      Kiểm soát nhân sự và hình thành chính sách

–          Chỉ đạo việc tuân thủ nội qui công ty theo đúng với luật pháp lao động & luật chính phủ hiện hành.

–          Hướng dẫn chuẩn bị thông tin cần thiết để tuân thủ với luật pháp.

–          Hình thành và đề xuất các chính sách nhân sự về việc giữ nhân tài

–          Cộng tác với Ban Giám Đốc để truyền đạt các chính sách, thủ tục, chương trình và luật pháp.

–          Thực hiện điều tra khi nhân viên đưa ra các đề xuất và kiến nghị.

–          Chỉ đạo tư vấn các cấp quản lý trong việc xử lý kỷ luật .

–          Xem xét, hướng dẫn và phê duyệt các đề nghị từ cấp quản lý về việc chấm dứt lao động.

–          Chỉ đạo các chương trình vệ sinh, an toàn lao động.

7. HR controlling and Policy Formulation

·         Leading company compliance with all existing governmental and labor legal.

·         Directing the preparation of information requested for compliance with laws.

·         Formulating and recommending HR policies for the company woth regard employee retentions.

·         Partnering with management to cummunicate HR policies, procedures, programs and laws.

·         Conducting investigations when employee complains or concerns are brought forth.

·         Monitoring and advising managers level in the progressive discipline system of the company.

·         Reviewing, guiding and approving management recommendations for employee termination.

·         Leading the implementation of company safety and health programs.

YÊU CẦU:

·         Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ở các công ty về dịch vụ Banking Foreign,  hoặc công nghệ hiện tại, kỹ thuật số.

·         Tốt nghiệp Đại học trở lên

·         Nói, viết tiếng Anh lưu loát

·         Kỹ năng xây dựng mối quan hệ tốt với các cơ quan hành chính chính phủ cũng như các phòng ban nội bộ.

·         Kiến thức sâu rộng về luật pháp lao động.

·         Quản lý tổ chức, kỹ năng phân tích và xử lý giải quyết vấn đề tốt.

PHÚC LỢI:

·         Mức lương: 3,000 – 5,000 USD, tùy vào năng lực ứng viên.

·         Phúc lợi : thưởng hàng năm, BHYT, BHXH, BHTN, khám sức khỏe định kỳ.

·         Các phúc lợi khác sẽ được trao đổi thêm trong lúc phỏng vấn.

If it suits you & your friend in career path, please apply online your Resume (CV) to resume@hrstrategyvn.com or Call/Viber/Zalo to 0918 082 881 (Ms Sang)/ Skype ID: sangrom for further supports.

Thanks a lot.

HR Strategy (Headhunter _ Tuyen Dung Nhan Su Cap Cao)

HR Strategy (Headhunter in Vietnam Market)