Trading/Service

Legal Manager

Manager Top Job

HR Strategy's client

Thân gửi các ứng viên,

Khách hàng của HR Strategy là công ty hoạt động trong lĩnh vực Dịch vụ công nghiệp. Hiện nay đang cần tuyển dụng ứng viên cho vị trí Legal Manager

 • Quy Mô công ty: 120 người
 • Nơi làm việc: TP. HCM
 • Thời gian làm việc: thứ 2 –thứ 7

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Công ty: Chuẩn bị tài liệu tổ chức liên quan đến:

 • Cơ cấu doanh nghiệp, phân công và ủy quyền;
 • Vấn đề của thỏa thuận liên doanh,
 • Điều lệ công ty và điều lệ của công ty con
 • Tái cấu trúc, thanh lý hoặc đóng cửa bất kỳ công ty con nào của Công ty.

2. Đầu tư: Nhóm tài chính và nhóm đầu tư hỗ trợ xem xét các tài liệu về các vấn đề sau của:

 • Đề xuất Giám đốc điều hành về sự cần thiết phải tham gia vào một công ty luật thuê ngoài phụ trách, quản lý và theo dõi với công ty luật tham gia đó cho:
 • Mua lại đất đai, cổ phần, kinh doanh / tài sản, bao gồm cả thẩm định pháp lý, thỏa thuận bảo lưu, thỏa thuận mua lại chính thức, v.v.
 • Quy trình cấp phép, bao gồm lấy giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, con dấu mới của các công ty con mới Được thành lập;
 • Tư vấn và tìm kiếm sự giải thích, chấp nhận và phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền đối với kế hoạch đầu tư của Công ty theo quy định của pháp luật;
 • Đàm phán với các bên liên quan để thu hẹp bất kỳ sự khác biệt liên quan đến các vấn đề pháp lý của thỏa thuận hoặc kế hoạch.

3. Bán hàng & tiếp thị: Hỗ trợ nhóm S & M trong việc soạn thảo và / hoặc xem xét các tài liệu về các vấn đề sau:

 • Thỏa thuận & hợp đồng với người thuê / người mua, bao gồm hợp đồng cho thuê, thỏa thuận mua bán, thỏa thuận dịch vụ hậu cần, v.v;
 • Thỏa thuận & hợp đồng với các đối tác kinh doanh, ví dụ như hợp đồng môi giới, thỏa thuận tài trợ, nhà cung cấp / nhà quảng cáo khác, v.v;
 • Quảng cáo & tiếp thị tuyên bố phù hợp với yêu cầu pháp lý;
 • Đàm phán với các bên liên quan để thu hẹp bất kỳ sự khác biệt nào liên quan đến các vấn đề pháp lý của thỏa thuận hoặc kế hoạch

4. Bất động sản & xây dựng: Hỗ trợ đội ngũ kỹ thuật & xây dựng trong việc soạn thảo và / hoặc xem xét các tài liệu về các vấn đề sau:

 • Thỏa thuận & hợp đồng với các nhà thầu, bao gồm hợp đồng EPC, hợp đồng dịch vụ tư vấn, hợp đồng xây dựng và hợp đồng khác liên quan đến công trình xây dựng;
 • Tư vấn về các quy định pháp lý và yêu cầu về tiến độ đấu thầu, phê duyệt cần thiết, giấy chứng nhận, giấy phép, giấy phép và các vấn đề pháp lý khác về vấn đề này;
 • Đàm phán với các bên liên quan để thu hẹp bất kỳ sự khác biệt nào liên quan đến các vấn đề pháp lý của thỏa thuận hoặc kế hoạch

5. Tài chính & ngân hàng & bảo hiểm: Nhóm tài chính hỗ trợ soạn thảo và / hoặc xem xét các tài liệu về các vấn đề sau:

 • Tư vấn về các quy định và yêu cầu pháp lý về lĩnh vực tài chính (tức là sử dụng tài khoản đầu tư nước ngoài, phân phối lợi nhuận, kiểm soát ngoại tệ, cho vay nước ngoài, v.v.)
 • Tư vấn và xem xét các tài liệu về các công cụ tín dụng (nghĩa là trong thỏa thuận nguyên tắc, thỏa thuận cho vay với ngân hàng, bảo lãnh ngân hàng, v.v.)
 • Tư vấn và xem xét các chính sách bảo hiểm

6. Dịch vụ khách hàng: Hỗ trợ nhóm S & M và nhóm CS trong việc soạn thảo và / hoặc xem xét các tài liệu về các vấn đề sau:

 • Thường tư vấn về các yêu cầu pháp lý và quy định về kinh doanh dự định của bên cho thuê;
 • Xem xét các ứng dụng cho IRC và ERC của bên cho thuê;
 • Các dịch vụ pháp lý & lời khuyên miễn phí khác cho bên cho thuê / khách hàng.

7. Lao động & việc làm: Hỗ trợ đội ngũ nhân sự trong việc soạn thảo và / hoặc xem xét các tài liệu về các vấn đề sau:

 • Tư vấn về các yêu cầu pháp lý và quy định về lao động & việc làm;
 • Xem xét các tài liệu liên quan đến việc làm (ví dụ như hợp đồng thử việc / lao động, Nội quy lao động, hợp đồng đào tạo, chính sách của công ty và các tài liệu khác về vấn đề này)
 • Hỗ trợ Giám đốc nhân sự giải quyết mọi tranh chấp lao động, kỷ luật lao động, tai nạn lao động và các vấn đề liên quan khác tuân thủ pháp luật.

8. Thuế: Hỗ trợ nhóm Tài chính và Kế toán trong việc soạn thảo và / hoặc xem xét các tài liệu về các vấn đề sau:

 • Tư vấn về các yêu cầu pháp lý và quy định về thuế (thuế TNDN, thuế TNCN, thuế xuất nhập khẩu, và ưu đãi, thỏa thuận đánh thuế hai lần giữa Việt Nam với các cơ quan chức năng khác);
 • Hỗ trợ CFO và AFM giải quyết mọi vấn đề về thuế (yêu cầu ưu đãi thuế, hoàn thuế, giới thiệu thuế; khiếu nại về hình phạt thuế, hoãn thuế theo luật).

9. Sở hữu trí tuệ: Hỗ trợ nhóm S & M trong việc soạn thảo và / hoặc xem xét các tài liệu về các vấn đề sau:

 • Tư vấn về các yêu cầu pháp lý và quy định về bảo vệ tài sản trí tuệ (tức là nhãn hiệu);
 • Quản lý và theo dõi với cơ quan được cấp phép IP phụ trách các đặc tính công nghiệp (ví dụ như đăng ký IPR, thực thi và kiện tụng IPR, v.v.);

10. Giải quyết tranh chấp: Đàm phán với nguyên đơn / bị đơn để giải quyết tranh chấp thay thế;

 • Trình bày thay mặt Công ty và Giám đốc điều hành tại tòa án và / hoặc hội đồng trọng tài cho các vụ kiện tụng; hoặc là
 • Đề xuất Giám đốc điều hành về sự cần thiết phải tham gia vào một công ty luật thuê ngoài phụ trách, quản lý và theo dõi với công ty luật tham gia đó để giải quyết tranh chấp.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC: 

 • cử nhân luật;
 • Ít nhất 8 năm kinh nghiệm trong các ngành liên quan
 • Quản lý thời gian và kỹ năng tổ chức mạnh mẽ
 • Tiếng Anh lưu loát;
 • Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng lời hiệu quả;
 • Tư duy logic; và phương pháp kinh doanh;
 • Có khả năng làm việc hiệu quả trong một nhóm và độc lập;

PHÚC LỢI:

 • Mức lương: $2,500 – $3,000, tùy vào năng lực ứng viên.
 • Thưởng hàng năm, BHYT, BHXH, BHTN, khám sức khỏe định kỳ.
 • Các phúc lợi khác sẽ được trao đổi thêm trong lúc phỏng vấn.

If it suits you & your friend in career path, please apply online your Resume (CV) to resume@hrstrategyvn.com or Call/Viber/Zalo to 0918 082 881 (Ms Sang)/ Skype ID: sangrom for further supports.

Thanks a lot.

https://hrstrategy.vn/

HR Strategy (Headhunter _ Tuyen Dung Nhan Su Cap Cao)

HR Strategy (Headhunter in Vietnam Market)